osake to obanzai koharu

tatemachi hiroshima 2017.04