fukuoka iwataya  2014.7

Palais Flora

furuichi.hiroshima 2014.6

cut salon taka

kaita.hiroshima

sanesu camera

tokaichi hiroshima 2013.12

istyle

nagatsuka hiroshima 2013.12

Bee Blue

takamatsu kagawa 2013.12

Bi Plus

namiki hiroshima 2013.12

hanabi namiki

nishinomiya hyougo 2013.11

to shine

sazan cafe style

Kougonaka Hiroshima 2013.7

araliya

Onomichi Hiroshima 2013.3

maraco

otemachi hiroshima 2013.07

kuraya